Tấm lọc Nano bạc tích hợp than hoạt tính dành cho quạt 3000M/3000D

Giá: 280,000
(Chưa gồm phí vận chuyển + VAT)

Sản phẩm này chỉ phù hợp với quạt điều hòa Rapido Turbo 3000M/3000D hoặc Fresh 3000M/3000D

0945005357