Openvnn Luôn luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, luôn luôn đảm bảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mỗi sản phẩm bán ra luôn luôn đặt mình vào vị trí của người mua hàng để cảm nhận.

Hoàng Phước
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

MInh Phương
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

MInh Châu
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Đức Trí
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.